รายงาน

AED ที่ถูกเรียกดูข้อมูลมากที่สุด 7 วันย้อนหลัง

 1. สำนักงานเทศบาลตำบลร่อนทอง (ประจวบคีรีขันธ์)
 2. รัฐสภา (กรุงเทพมหานคร)
 3. ร้านเอสแอนพี/รพ.กรุงเทพ (เชียงใหม่)
 4. อบต.ห้วยยาง (ประจวบคีรีขันธ์)
 5. ที่ว่าการอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ (อุตรดิตถ์)
 6. ศูนย์ปฏิบัติการสายตรวจ สภ.เมืองสุโขทัย (สุโขทัย)
 7. สนามบินพิษณุโลก (พิษณุโลก)
 8. ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ (ชัยภูมิ)
 9. สวนสาธารณะ ทุ่งศรีเมือง (อุบลราชธานี)
 10. ที่ว่าการอำเภอน้ำยืน (อุบลราชธานี)

30 พฤศจิกายน 2021

AED ที่ถูกเรียกดูข้อมูลมากที่สุด 30 วันย้อนหลัง

 1. รพ.จุฬาลงกรณ์ - หน้าห้องประชุม ตึกภูมิสิริ (กรุงเทพมหานคร)
 2. ท่าอากาศยานหาดใหญ่ - ติดบันได (สงขลา)
 3. ER - รพ.สต.สุเทพ เครื่องที่ 2 (เชียงใหม่)
 4. สนามบินสมุย (สุราษฎร์ธานี)
 5. องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ (สตูล)
 6. สถานีรถไฟพัทลุง (พัทลุง)
 7. ตึกวชิรุณหิศ (กรุงเทพมหานคร)
 8. ER - รพ.สต.สุเทพ เครื่องที่ 1 (เชียงใหม่)
 9. รพ.จุฬาลงกรณ์ - หน้าศูนย์อาหารชั้น 14 ตึกภูมิสิริ (กรุงเทพมหานคร)
 10. สํานักงานสาธารณสุข จังหวัดสงขลา (สงขลา)

30 พฤศจิกายน 2021