รายงาน

AED ที่ถูกเรียกดูข้อมูลมากที่สุด 7 วันย้อนหลัง

 1. หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ (เชียงใหม่)
 2. หอประวัติศาสตร์เมืองเชียงใหม่ (เชียงใหม่)
 3. สถานกงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกา เชียงใหม่ (เชียงใหม่)
 4. สนามกีฬาเทศบาล-ทิศใต้ (เชียงใหม่)
 5. พิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนา (เชียงใหม่)
 6. รร.สาธิต มอชอ (เชียงใหม่)
 7. โอพีดี21 อาคารศรีพัฒน์ รพ.สวนดอก (เชียงใหม่)
 8. สนามกีฬาเทศบาล-ทิศตะวันออก (เชียงใหม่)
 9. โรงเรียนนานาชาติเชียงใหม่ - CMIS (เชียงใหม่)
 10. สนามกีฬากลาง,มอชอ (เชียงใหม่)

07 ธันวาคม 2022

AED ที่ถูกเรียกดูข้อมูลมากที่สุด 30 วันย้อนหลัง

 1. หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ (เชียงใหม่)
 2. หอประวัติศาสตร์เมืองเชียงใหม่ (เชียงใหม่)
 3. สถานกงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกา เชียงใหม่ (เชียงใหม่)
 4. สนามกีฬาเทศบาล-ทิศใต้ (เชียงใหม่)
 5. พิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนา (เชียงใหม่)
 6. รร.สาธิต มอชอ (เชียงใหม่)
 7. สนามกีฬากลาง,มอชอ (เชียงใหม่)
 8. โอพีดี21 อาคารศรีพัฒน์ รพ.สวนดอก (เชียงใหม่)
 9. สนามกีฬาเทศบาล-ทิศตะวันออก (เชียงใหม่)
 10. เซ็นทรัลเฟสติวัล (เชียงใหม่)

07 ธันวาคม 2022