รายงาน

AED ที่ถูกเรียกดูข้อมูลมากที่สุด 7 วันย้อนหลัง

  30 กันยายน 2023

  AED ที่ถูกเรียกดูข้อมูลมากที่สุด 30 วันย้อนหลัง

  1. ป้อมยามห้วยกาน ต.บ้านโฮ่ง (ลำพูน)
  2. อุทยานแห่งชาติออบหลวง (เชียงใหม่)
  3. ตลาดสดหนองดอก (ลำพูน)
  4. เทศบาลตำบลหนองล่อง (ลำพูน)
  5. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปวง (ลำพูน)
  6. ที่ว่าการอำเภอลี้ (ลำพูน)
  7. หน้า 7 eleven อำเภอดอยเต่า (เชียงใหม่)
  8. ศูนย์กีฬาและนันทนาการจามเทวี ทต.บ้านกลาง (ลำพูน)
  9. เทศบาลตำบลป่าซาง (ลำพูน)
  10. อุทยานเเห่งชาติดอยขุนตาล (ลำปาง)

  30 กันยายน 2023