รายงาน

AED ที่ถูกเรียกดูข้อมูลมากที่สุด 7 วันย้อนหลัง

 1. วัดพระธาตุดอยสุเทพ ()
 2. พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ ()
 3. ศูนย์ราชการจังหวัด ()
 4. ที่ว่าการอำเภอดอยสะเก็ด ()

28 กรกฎาคม 2021

AED ที่ถูกเรียกดูข้อมูลมากที่สุด 30 วันย้อนหลัง

 1. โอพีดี21 อาคารศรีพัฒน์ รพ.สวนดอก (เชียงใหม่)
 2. สํานักงานสาธารณสุข จังหวัดสงขลา (สงขลา)
 3. สถานีรถไฟ เชียงใหม่ (เชียงใหม่)
 4. สนามกีฬาติณสูลานนท์ (สงขลา)
 5. สนามบิน,ชั้น1 (เชียงใหม่)
 6. วัดพระธาตุดอยสุเทพ ()
 7. ศาลากลางจังหวัดสงขลา (สงขลา)
 8. สถานีขนส่งอาเขต (เชียงใหม่)
 9. รร.วารีเชียงใหม่อินเตอร์เนชั่นแนล (เชียงใหม่)
 10. รัฐสภา (กรุงเทพมหานคร)

28 กรกฎาคม 2021