รายงาน

AED ที่ถูกเรียกดูข้อมูลมากที่สุด 7 วันย้อนหลัง

 1. สนามกีฬาจุฬาลงกรณ์ (กรุงเทพมหานคร)
 2. หอพักพยาบาลสถิต (กรุงเทพมหานคร)
 3. สถานกงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกา เชียงใหม่ (เชียงใหม่)
 4. หน้าธกส.แม่วาง (เชียงใหม่)
 5. ร.พ ศรีธัญญา (นนทบุรี)
 6. วัดทางหลวง (นนทบุรี)
 7. สถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน (นนทบุรี)
 8. โรงพยาบาลบำราศนราดูร (กรุงเทพมหานคร)
 9. สถานีรถไฟฟ้าบางรักน้อยท่าอิฐ ห้องพยาบาล (นนทบุรี)
 10. สถานีรถไฟฟ้าแยกบางพลู ชั้นจ่ายบัตรโดยสาร ประตูทางออก 1 (นนทบุรี)

19 สิงหาคม 2022

AED ที่ถูกเรียกดูข้อมูลมากที่สุด 30 วันย้อนหลัง

 1. สถานีรถไฟฟ้าสามแยกบางใหญ่ ห้องกู้ภัย 2 (นนทบุรี)
 2. สถานีรถไฟฟ้าสามแยกบางใหญ่ ชั้นจำหน่ายบัตรโดยสาร ทางออก 2-3 (นนทบุรี)
 3. สนามกีฬาจุฬาลงกรณ์ (กรุงเทพมหานคร)
 4. สถานีรถไฟฟ้าตลาดบางใหญ่ ทางเข้าออกที่ 1 (นนทบุรี)
 5. อาคาร เวสต์อินคอมเพล็กซ์ (นนทบุรี)
 6. อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (เชียงใหม่)
 7. สนามบินดอนเมือง อาคาร 2 ขาออก (กรุงเทพมหานคร)
 8. คณะวิศวกรรศาสตร์ มช. (เชียงใหม่)
 9. สถานกงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกา เชียงใหม่ (เชียงใหม่)
 10. สถานีรถไฟฟ้าสามแยกบางใหญ่ รถกู้ภัย 1 (คันฟ้า) อาคารจอดแล้วจร (นนทบุรี)

19 สิงหาคม 2022