จามจุรีสแควร์ 1 (- กม จากสี่แยกปทุมวัน)


ชั้น - อยู่ตรงทางประตูด้านหลัง อยู่ด้านข้างธนาคารกรุงเทพ
ชื่อผู้ติดต่อ: -
หมายเลขผู้ติดต่อ: -
........................................

วันที่เริ่มใช้งาน: วันจันทร์
วันที่หยุดใช้งาน: วันอาทิตย์
เวลาเริ่มใช้งาน: 10:00
เวลาหยุดใช้งาน: 22:00
ชื่ออุปกรณ์: Mindray
การใช้งานเครื่อง1: https://www.youtube.com/watch?v=0hAVoE6cvM0&feature=emb_logo
การใช้งานเครื่อง2: -
........................................

แก้ใขล่าสุด: 26-04-2018