ตลาดน้ำบางน้อย. อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม (- กม จากสี่แยกปทุมวัน)


ชั้น - ร้านตั้งเซี่ยมฮะช่วยเก็บรักษาให้
ชื่อผู้ติดต่อ: -
หมายเลขผู้ติดต่อ: -
........................................

วันที่เริ่มใช้งาน: วันเสาร์
วันที่หยุดใช้งาน: วันอาทิตย์
เวลาเริ่มใช้งาน: 08:30
เวลาหยุดใช้งาน: 15:00
ชื่ออุปกรณ์: Heartsine smaritan pad
การใช้งานเครื่อง1: https://www.youtube.com/embed/8r9P0AAzpM4
การใช้งานเครื่อง2: -
........................................

แก้ใขล่าสุด: 01-01-2018