Loading images...

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว,อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร (- กม จากสี่แยกปทุมวัน)


ชั้น 1 ภายในอาคารศูนย์บริการนักท่องเที่ยว,ในป่าชายเลน,ติดกับห้องประชุมปะการัง,อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร
ชื่อผู้ติดต่อ: คุณประสงค์ สันติพิมล,ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว,ฝ่ายช่วยเหลือนักท่องเที่ยว,ชุดกู้ภัยอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร
หมายเลขผู้ติดต่อ: 095-9865616,077-558144
........................................

วันที่เริ่มใช้งาน: วันจันทร์
วันที่หยุดใช้งาน: วันอาทิตย์
เวลาเริ่มใช้งาน: 08:30
เวลาหยุดใช้งาน: 16:30
ชื่ออุปกรณ์: Zoll Plus/HS1
การใช้งานเครื่อง1: https://www.youtube.com/embed/dpR_DgGQt_s
การใช้งานเครื่อง2: https://www.youtube.com/watch?v=HyMrU6vGx1w
........................................

แก้ใขล่าสุด: 25-04-2023