สถานีรถไฟ นครลำปาง (- กม จากสี่แยกปทุมวัน)


ชั้น - เดินผ่านทางเข้ามาเจอเลย
ชื่อผู้ติดต่อ: -
หมายเลขผู้ติดต่อ: -
........................................

เวลาทำการ: 7 วัน 24 ชั่วโมง
ชื่ออุปกรณ์: Zoll plus
การใช้งานเครื่อง1: https://youtu.be/HyMrU6vGx1w
การใช้งานเครื่อง2: https://youtu.be/dpR_DgGQt_s
........................................

แก้ใขล่าสุด: 23-09-2017