Loading images...

สสส.- สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ชั้น 1 (- กม จากสี่แยกปทุมวัน)


ชั้น 1 ทางเข้าอาคาร หน้าห้องอาหาร ฝั่งซ้ายมือ
ชื่อผู้ติดต่อ: -
หมายเลขผู้ติดต่อ: 02-3431500
........................................

เวลาทำการ: 7 วัน 24 ชั่วโมง
ชื่ออุปกรณ์: Heartsine Smaritan pad
การใช้งานเครื่อง1: https://www.youtube.com/embed/8r9P0AAzpM4
การใช้งานเครื่อง2: -
........................................

แก้ใขล่าสุด: 14-07-2023