Loading images...

สำนักงานสาธารณะสุข เชียงใหม่ (- กม จากสี่แยกปทุมวัน)


ชั้น 1 ภายในอาคารเเถวห้องประชาสัมพันธ์ ข้างบันไดทางขึ้นชั้น 2 อยู่ติดนาฬิกาตั้งพื้น
ชื่อผู้ติดต่อ: สำนักงานสาธารณะสุข เชียงใหม่
หมายเลขผู้ติดต่อ: 053 211 048
........................................

วันที่เริ่มใช้งาน: วันจันทร์
วันที่หยุดใช้งาน: วันศุกร์
เวลาเริ่มใช้งาน: 08:30
เวลาหยุดใช้งาน: 16:30
ชื่ออุปกรณ์: Mindray
การใช้งานเครื่อง1: https://www.youtube.com/watch?v=0hAVoE6cvM0
การใช้งานเครื่อง2: -
........................................

แก้ใขล่าสุด: 22-06-2020