ไบเทค บางนา (- กม จากสี่แยกปทุมวัน)


ชั้น 1 ชั้น 1 Event Hall E106
ชื่อผู้ติดต่อ: https://www.youtube.com/watch?v=_99hQA-1Mz8
หมายเลขผู้ติดต่อ: -
........................................

วันที่เริ่มใช้งาน: วันจันทร์
วันที่หยุดใช้งาน: วันอาทิตย์
เวลาเริ่มใช้งาน: 08:00
เวลาหยุดใช้งาน: 17:00
ชื่ออุปกรณ์: Heartsine smaritan pad
การใช้งานเครื่อง1: https://www.youtube.com/embed/8r9P0AAzpM4
การใช้งานเครื่อง2: -
........................................

แก้ใขล่าสุด: 15-11-2020