รพ.จุฬาลงกรณ์ (- กม จากที่นี่)


ชั้น - ใต้หอพักแพทย์นวไชยยันต์ รพ.จุฬา
ชื่อผู้ติดต่อ: -
หมายเลขผู้ติดต่อ: -
........................................

เวลาทำการ: 7 วัน 24 ชั่วโมง
ชื่ออุปกรณ์: Aivia
การใช้งานเครื่อง1: https://lh3.googleusercontent.com/pw/ACtC-3ccRT-wyJ-RR-LWfvt3iw2t4I4ugH6A7ZIrReqd1aRvLB7AdtDrtKCjPrknmF2G5DO7KRIBOMGFrN2I9RfMdJZ3PKXtX3iML6PP8_1P-IJ8tdhn2q2QhqXowDTV7zs3X8_9mf0NmJh9_xN3ks-MY87r=w300-h400-no?authuser=1
การใช้งานเครื่อง2: -
........................................

แก้ใขล่าสุด: 15-03-2019