สนามบินสุวรรณภูมิ – หน้าลิฟต์ (- กม จากสี่แยกปทุมวัน)


ชั้น 3 หน้าลิฟต์ ทางเชือมลานจอดรถ A ชั้น 5 ลานจอดรถ
ชื่อผู้ติดต่อ: ฝ่ายประชาสัมพันธ์
หมายเลขผู้ติดต่อ: 02-1327777
........................................

เวลาทำการ: 7 วัน 24 ชั่วโมง
ชื่ออุปกรณ์: Zoll Plus
การใช้งานเครื่อง1: https://youtu.be/HyMrU6vGx1w
การใช้งานเครื่อง2: https://youtu.be/dpR_DgGQt_s
........................................

แก้ใขล่าสุด: 16-08-2020