Loading images...

หอประวัติศาสตร์เมืองเชียงใหม่ (- กม จากสี่แยกปทุมวัน)


ชั้น 1 หอประวัติศาสตร์เมืองเชียงใหม่ (บริเวณโถงเคาน์เตอร์ขายตั๋ว) ถนนพระปกเกล้า ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
ชื่อผู้ติดต่อ: www.facebook.com/cm.3museum
หมายเลขผู้ติดต่อ: -
........................................

วันที่เริ่มใช้งาน: วันอังคาร
วันที่หยุดใช้งาน: วันอาทิตย์
เวลาเริ่มใช้งาน: 08:00
เวลาหยุดใช้งาน: 17:00
ชื่ออุปกรณ์: Zoll Plus /HS1
การใช้งานเครื่อง1: http://bit.ly/2TPNsxi
การใช้งานเครื่อง2: https://www.youtube.com/watch?v=dpR_DgGQt_s
........................................

แก้ใขล่าสุด: 23-10-2019