โรงแรมโนโวเทลหัวหิน ชะอำบีช รีสอร์ท (- กม จากสี่แยกปทุมวัน)


ชั้น (English) 1 อยู่ที่ข้าง Counter Check in ของโรงแรม
ชื่อผู้ติดต่อ: -
หมายเลขผู้ติดต่อ: -
........................................

เวลาทำการ: 7 วัน 24 ชั่วโมง
ชื่ออุปกรณ์: Ipad nf1200
การใช้งานเครื่อง1: https://www.youtube.com/embed/YORBKNe0IjQ
การใช้งานเครื่อง2: -
........................................

แก้ใขล่าสุด: 19-04-2017