คำแนะนำการใช้งานเครื่อง AED

 

AED4ALL เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน ต้องการค้นหาตำแหน่งเครื่อง AED

 

 

AED4ALL สำหรับวางแผนการเดินทาง ลดความเสี่ยงเหตุหัวใจล้มเหลวฉับพลัน